Quỳnh (Album Anh) - Ho Quynh Huong

Quỳnh (Album Anh)

(Nh?c Pop Ballad | H? Qu?nh H??ng) – Nh?c và l?i: Qu?c B?o – Hòa âm: Minh Hà – Ca s?: H? Qu?nh H??ng – Bài hát n?m trong Album: Anh Vol 7

  1. Quỳnh Hồ Quỳnh Hương 4:55

L?i bài hát:

Tình ?i tình ?i, treat tr?m n?m là bao ngày yêu?
Môi c? tìm môi n? hôn nóng r?y
V?n có nh?ng tr?a h?ng ??u trong cánh tay
Run run run run vai tr?n, generic êm êm êm êm tóc…

Tình tôi nh? nhoi, price xin cho b?n thôi tình ?i!
Tim cháy c?nh tim nào ai n? t?t
N?ng v?n n?ng bên ngày và mây c? trôi
Cho tôi ôm em không ng?t, cho tôi yêu em!

Và tình ??n nh? loài hoa qu?nh
N? b?ng tr?ng xóa trong màn ?êm
Tình tôi hi?n l?m, có gió l?c s? l?n khôn thêm
Ngoài v??n t?i riêng loài hoa qu?nh
Làm thành ??m sáng soi lòng tôi
Sao em l?i sinh ra nh? c? duyên bi?t tr??c?

Qu?nh t? ki?p nao cùng tôi v?, cùng nh?c nh?n bên tôi
Tình tôi nh? n??c trong, ch?y t? su?i ngàn n?m
D?t mãi ch?ng r?i c?t mãi ch?ng lìa
Vì là m?t thân thôi!

diu-ngot-trong-anh-01

H? Qu?nh H??ng

10/04/2015 | 3:08 am | Lượt truy cập: 818

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.