Trang Chủ » Tin Tức » Những ca khúc tiếng Anh bất hủ mà Hồ Quỳnh Hương từng hát

Những ca khúc tiếng Anh bất hủ mà Hồ Quỳnh Hương từng hát

Ca s? ??t m? là ng??i r?t ít khi hát các ca khúc ti?ng Anh, cialis tuy nhiên m??i m?y n?m làm ngh? ch? c?ng ?ã t?ng hát m?t s? bài, viagra ?a s? ??u là nh?ng b?n tình ca b?t h?, n?i ti?ng, cùng ?i?m qua nh?ng ca khúc mà H??ng H? t?ng th? hi?n.

nhung-ca-khuc-tieng-anh-bat-hu-ma-ho-quynh-huong-tùng-hat-01

H??ng H? ?ã t?ng hát m?t s? nh?ng ca khúc ti?ng Anh b?t h? khá thành công.

M?t bài r?t n?i ti?ng n?m trong nh?ng ca khúc ti?ng Anh b?t h? ph?i k? ??n ca khúc To love you more c?a n? Diva th? gi?i Celine Dion, ca khúc này ?ã ???c H? Qu?nh H??ng trình di?n khá nhi?u trên các sân kh?u l?n t?i Vi?t Nam, và ??c bi?t cô còn ??a vào liveshow s?c màu ?? ??i c?a mình, ch?c ch?n ?ây là m?t ca khúc mà H??ng H? r?t yêu thích, cô luôn ch?n ?? trình di?n n?u có m?t ch??ng trình nào ?ó phù h?p.

Video clip: To love you more – trong Liveshow S?c Màu.

Nh?ng ca khúc ti?ng Anh b?t h? th??ng ???c r?t nhi?u ng??i nghe và yêu m?n qua nhi?u th? h? khác nhau, When I need you c?ng c?a n? Diva Celine Dion t??ng t? nhue v?y. Ca khúc này H??ng H? ?ã hát t? khi cô còn ch?a n?i ti?ng, ??n khi thành ngôi sao hàng ??u cô v?n ti?p t?c hát, b?i ??n gi?n cô c?m nh?n ???c giai ?i?u, l?i th? r?t giàu c?m xúc và h?p v?i mình, sau này ca khúc này c?ng ???c H??ng H? trình di?n trên nhi?u sân kh?u l?n, ??c bi?t là trong ch??ng trình Chào Xuân 2014.

Video clip: When i need you – Chào xuân 2014

Love of my life tuy không n?m trong list nh?ng ca khúc ti?ng Anh b?t h? nh?ng ?ây là m?t bài hát r?t hay và r?t n?i ti?ng ? Ukraina nói riêng và các n??c châu âu nói chung, ca khúc này ?ã ???c H??ng H? ch?n vào album N?ng L??ng, phát hành 2009. H??ng H? ?ã th? hi?n r?t c?m xúc bài hát này, ???c nhi?u ng??i yêu m?n, cô c?ng ch?a có nhi?u d?p trình di?n bài này trên các sân kh?u l?n ? VN . Ca khúc này c?ng ???c H??ng H? ch?n ?i trình di?n ? các ch??ng trình l?n c?a châu á, ??c bi?t là ??i nh?c h?i di?n ra ? Hàn Qu?c và Olympic B?c Kinh 2009.

Nghe ca khúc Love of my life.

  1. Love Of My Life Hồ Quỳnh Hương 3:07
nhung-ca-khuc-tieng-anh-bat-hu-ma-ho-quynh-huong-tùng-hat-02

R?t ít khi th? hi?n nh?ng ca khúc ti?ng Anh b?t h? nh?ng H??ng H? v?n ch?n cho mình m?t s? ca khúc mà cô yêu m?n ?? trình di?n.

Hallelujah là m?t trong nh?ng ca khúc ti?ng Anh b?t h? trên th? gi?i, ca khúc này ?ã ???c h?u nh? các ngh? s?  n?i ti?ng kh?p n?m châu trình di?n, ca khúc này ?ã ???c H? Qu?nh H??ng ch?n vào album m?i nh?t c?a cô vol.8 T?nh L?ng nh?ng ?ã ???c hát b?ng l?i Vi?t do chính cô vi?t.

Nghe ca khúc Hallelujah

  1. Hallelujah Hồ Quỳnh Hương 5:18

Happy new year là m?t trong nh?ng ca khúc ti?ng Anh b?t h? quá n?i ti?ng mà chúng ta không c?n bàn ??n quá nhi?u, ca khúc này ???c H? Qu?nh H??ng thu âm cho m?t hãng s?n xu?t ch??ng trình âm nh?c, sau ??y c?ng không th?y cô trình di?n ca khúc này.

Nghe ca khúc Happy new year.

  1. Happy New Year Hồ Quỳnh Hương 4:27

Ave Maria là nh?ng bài ti?ng Anh b?t h? quá n?i ti?ng, ???c nhi?u ng??i trong các tr??ng âm nh?c chuyên nghi?p ch?n ?? th? hi?n, ca khúc này H??ng H? ?ã ch?n cho ?êm thi t?t nghi?p ??i h?c thanh nh?c chuyên nghi?p c?a mình, cô ?ã th? hi?n k? thu?t tuy?t v?i khi x? lý ca khúc này, m?t ?i?m s? tuy?t ??i t? giám kh?o ch?m thi dành cho cô.

Nghe ca khúc Ave Maria – Ch??ng trình t?t nghi?p ??i h?c thanh nh?c chuyên nghi?p.

All by my self c?ng là m?t ca khúc r?t n?i ti?ng c?a Diva Celine Dion, ca khúc này c?ng có th? ???c li?t vào nh?ng ca khúc ti?ng Anh b?t h?, H??ng H? c?ng ?ã ch?n ca khúc này cho ?êm thi t?t nghi?p ??i h?c quan tr?ng nh?t cu?c ??i mình.

Nghe ca khúc All by my self.

My heart will go on là m?t b?n tình ca c?a th? gi?i, ???c Diva Celine Dion hát trong b? phim ?i?n ?nh kinh ?i?n Titanic, ca khúc này ?ã h?u nh? ?o?t m?i gi?i th??ng cao quý vào n?m 1998 nh? Gramy, Osca…H??ng H? l?n ?âu th? hi?n b?n tình ca này trong ch??ng trình Chào Xuân 2015, m?t thách th?c th?t s? dành cho cô. Trên ?ây là nh?ng ca khúc ti?ng Anh b?t h? mà H? Qu?nh H??ng th? hi?n.

Nghe ca khúc My heart will go on.

  1. My Heart Will Go On Hồ Quỳnh Hương 4:44

 

11/07/2015 | 11:25 pm | Lượt truy cập: 14075

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.