Hồ Quỳnh Hương: Điểm mặt những ca sĩ đã từng song ca cùng Hồ Quỳnh Hương - Ho Quynh Huong
Trang Chủ » Tin Tức » Hồ Quỳnh Hương: Điểm mặt những ca sĩ đã từng song ca cùng Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương: Điểm mặt những ca sĩ đã từng song ca cùng Hồ Quỳnh Hương

H? Qu?nh H??ng ???c bi?t ??n là m?t ca s? ít khi song ca v?i ??ng nghi?p trong showbiz, site tuy nhiên v?i nh?ng n?m làm ngh? c?a mình, search cô c?ng ?ã t?ng song ca v?i Lam Tr??ng, ?an Tr??ng, Tu?n H?ng, MTV band, Hoàng H?i, Minh Hà…trong nh?ng d? án khác nhau nh? phát hành album, các show di?n.

H? Qu?nh H??ng ft Lam Tr??ng

ho-quynh-huong-diem-mat-nhung-ca-si-tung-song-ca-cung-ho-quynh-huong-01

Vì Em V?n Chính Là Em là b? song ca ?n ý nh?t c?a Lam Tr??ng và H? Qu?nh H??ng.

H? Qu?nh H??ng và Lam Tr??ng ?ã t?ng song ca vài l?n qua nh?ng ca khúc Vì Em V?n Chính Là Em, Tình Yêu Tôi Hát…c?ng ?ã ?? l?i khá nhi?u ?n t??ng trong khán gi? yêu nh?c. Ca khúc Vì Em V?n Chính Là Em là m?t sáng tác c?a nh?c s? Võ Thi?n Thanh, ?ây là ca khúc ?ã ???c bi?t ??n nhi?u qua phiên b?n song ca r?t ng?t ngào c?a Lam Tr??ng và H? Qu?nh H??ng.

Ngoài ra H? Qu?nh H??ng c?ng ?ã vài l?n cùng hòa gi?ng v?i Lam Tr??ng ? các show ca nh?c l?n và các show tr?c ti?p trên song truy?n hình, có th? nói anh hai Lam Tr??ng là m?t trong nh?ng ng??i r?t h?p, ?n ý khi ??ng chung sân kh?u và th? hi?n các ca khúc cùng v?i H? Qu?nh H??ng.

  1. Vì Em Vẫn Chính Là Em (Ft lam Trường) Hồ Quỳnh Hương 4:02

H? Qu?nh H??ng ft Tu?n H?ng

ho-quynh-huong-diem-mat-nhung-ca-si-tung-song-ca-cung-ho-quynh-huong-02

Tu?n H?ng và H? Qu?nh H??ng là hai gi?ng ca ??i l?p nhau nh?ng l?i t?o ???c khá nhi?u ?n t??ng khi song ca.

Ca khúc Em và tôi c?a nh?c s? Thanh Tùng ?ã ???c H? Qu?nh H??ng ch?n ?? phát hành trong album Sao Tình Yêu n?m 2006, và ng??i hát song ca v?i ch? ca khúc ?ó là Tu?n H?ng. Bài hát mang ??n h?i th? m?i cho ca khúc ?ã n?i ti?ng nhi?u n?m qua, v?i hòa âm sang tr?ng pha chút ng?u h?ng, gi?ng H? Qu?nh H??ng trong tr?o hòa quy?n v?i ch?t gi?ng m?nh m?, có chút khàn x??c ??c bi?t c?a Tu?n H?ng ?ã t?o nên m?t b?n song ca r?t ?áng nghe. Ca khúc này c?ng ?ã ???c Tu?n H?ng ch?n là m?t trong nh?ng bài n?m trong album V?n Nh? 2 c?a mình phát hành không lâu sau ?ó.

  1. Em Và Tôi (Ft Tuấn Hưng) Hồ Quỳnh Hương 5:38

H? Qu?nh H??ng ft ?an Tr??ng

ho-quynh-huong-diem-mat-nhung-ca-si-tung-song-ca-cung-ho-quynh-huong-03

Hát Ru Tình Yêu là b?n hít c?a ?an Tr??ng và H? Qu?nh H??ng.

H? Qu?nh H??ng và ?an Tr??ng ?ã t?o lên nh?ng Hít khá m?nh trong nh?ng n?m 2007 cho ??n 2011 v?i các ca khúc Hát Ru Tình Yêu, Gi?c M? Màu Tím. H? Qu?nh H??ng ???c m?i thu âm trong nh?ng d? án phát hành album c?a ?an Tr??ng, m?t trong nh?ng ng??i anh mà cô quý m?n, sau khi các ca khúc ???c phát hành ?ã nh?n ???c r?t nhi?u l?i khen t? Fan c?a c? hai và c?ng không lâu sau ?ã tr? thành hít. ?an Tr??ng và H? Qu?nh H??ng c?ng ?ã vài l?n song ca trên sân kh?u qua các ch??ng trình l?n nh? Thay L?i Mu?n Nói, Làn Sóng Xanh…

  1. Hát Ru Tình Yêu (Ft Đan Trường) Hồ Quỳnh Hương 5:14

H? Qu?nh H??ng ft MTV Band

ho-quynh-huong-diem-mat-nhung-ca-si-tung-song-ca-cung-ho-quynh-huong-04

H? Qu?nh H??ng và MTV Band.

MTV Band có l? là nhóm nh?c duy nh?t mà H? Qu?nh H??ng t?ng song ca trong m?t s?n ph?m phát hành cho ??n lúc này, ?ó là ca khúc K? Ni?m trong album Sao Tình Yêu c?a cô. M?t s? hòa quy?n ??n không ng? v?i 3 chàng trai, H? Qu?nh H??ng ?ã làm m?i l?i ca khúc này m?t cách xu?t s?c.

  1. Kỷ Niệm (Ft MTV) Hồ Quỳnh Hương 3:40

H? Qu?nh H??ng ft Minh Hà

ho-quynh-huong-diem-mat-nhung-ca-si-tung-song-ca-cung-ho-quynh-huong-05

Minh Hà là ng??i em và là c?ng s? thân thi?t c?a H? Qu?nh H??ng.

Minh Hà là m?t ng??i em c?ng nh? c?ng s? thân thi?t c?a H? Qu?nh H??ng nhi?u n?m qua, cô ?ã t?ng song ca v?i Minh Hà khá nhi?u ca khúc nh? Vô Tình, Ta Mãi Thu?c V? Nhau, Khúc T? Tình, C?n Nhà V?ng…nh?ng ca khúc này c?ng ?em l?i thành công không ít và ???c khán gi? yêu nh?c ?ón nh?n. Minh Hà gi? là nhà s?n xu?t âm nh?c, biên t?p các s?n ph?m âm nh?c cho H? Qu?nh H??ng.

  1. Căn Nhà Vằng Hồ Quỳnh Hương 5:27

Ngoài ra H? Qu?nh H??ng ?ã t?ng song ca v?i Tùng D??ng, Kasim Hoàng V?, Artista Band, H? Ng?c Hà qua các ch??ng trình ca nh?c khá l?n tr??c ?ây, cô r?t ít khi k?t h?p v?i ??ng nghi?p nh?ng m?i l?n hòa gi?ng chung là l?i mang ??n cho khán gi? nh?ng s? thích thú không nh?.

26/06/2015 | 9:00 pm | Lượt truy cập: 1355

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.