Nhạc Pop Ballad

 • Chỉ là giấc mơ – Hồ Quỳnh Hương

  (Nhạc Pop Ballad | Hồ Quỳnh Hương) – Bài hát: Chỉ là giấc mơ - Nhạc và Lời: Kim Ngọc – Hòa âm: Minh Hà – Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương – Ca khúc…

  11/06/2016 | 8:36 pm | Lượt truy cập: 4182

 • Nỗi nhớ anh mùa đông

  (Nhạc Pop Ballad | Hồ Quỳnh Hương) - Bài hát: Nỗi nhớ anh mùa đông - Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương - Sáng tác: Hồ Quỳnh Hương - Hòa âm:…

  10/04/2015 | 9:42 am | Lượt truy cập: 2782

 • Giấc mơ sẽ về

  (Nhạc Pop Ballad | Hồ Quỳnh Hương) - Bài hát: Giấc mơ sẽ về - ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương - Sáng tác: Mạnh Quân - Hòa âm: Minh Hà -…

  10/04/2015 | 9:40 am | Lượt truy cập: 5692

 • Biêt anh nơi đâu

  (Nhạc Pop Ballad | Hồ Quỳnh Hương) – Bài hát: Nỗi nhớ anh mùa đông – Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương – Nhạc: Leon Lai/Lời: Minh Hà – Hòa âm: Minh…

  10/04/2015 | 9:37 am | Lượt truy cập: 2134

 • Tình yêu

  (Nhạc Pop Ballad | Hồ Quỳnh Hương) – Bài hát: Tình yêu – Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương – Nhạc và Lời: Nguyễn Hữu Đức – Hòa âm: Minh Hà – Phòng thu/mix:…

  10/04/2015 | 9:33 am | Lượt truy cập: 1706

 • Ước Mơ

  (Nhạc Pop Ballad | Hồ Quỳnh Hương) – Bài hát: Ước mơ – Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương – Nhạc và Lời: Minh Hà – Hòa âm: Minh Hà – Phòng thu/mix: Minh…

  10/04/2015 | 9:31 am | Lượt truy cập: 2910

 • Halelujah

  (Nhạc Pop Ballad | Hồ Quỳnh Hương) – Bài hát: Tình yêu – Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương – Lời Việt: Hồ Quỳnh Hương – Hòa âm: Minh Hà – Phòng thu/mix:…

  10/04/2015 | 9:28 am | Lượt truy cập: 2941

 • Love Me

  (Nhạc Pop Ballad | Hồ Quỳnh Hương) – Bài hát: Love me – Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương – Nhạc và Lời: Phi Vân – Hòa âm: Minh Hà – Phòng thu/mix: Minh…

  10/04/2015 | 9:25 am | Lượt truy cập: 1752

 • Căn Nhà Vắng (Ft Minh Hà)

  (Nhạc Pop Ballad | Hồ Quỳnh Hương) – Bài hát: Căn nhà vắng – Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương – Nhạc và Lời: Minh Hà – Hòa âm: Minh Hà – Phòng thu/mix:…

  10/04/2015 | 9:20 am | Lượt truy cập: 3107

 • Em

  (Nhạc Pop Ballad | Hồ Quỳnh Hương) – Bài hát: Em – Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương – Nhạc và Lời: Trần Duy Hải – Hòa âm: Minh Hà – Phòng thu/mix: Minh…

  10/04/2015 | 9:17 am | Lượt truy cập: 1560

 • Hãy Mở Cửa Nhé Tình Yêu

  (Nhạc Pop Ballad | Hồ Quỳnh Hương) – Bài hát: Hãy mở cửa nhé tình yêu – Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương – Nhạc và Lời: Xuân Phương – Hòa âm: Minh Hà…

  10/04/2015 | 9:14 am | Lượt truy cập: 1703

 • Đợi Chờ Người Thế Thôi

  (Nhạc Pop Ballad | Hồ Quỳnh Hương) – Bài hát: Đợi chờ người thế thôi – Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương – Lời Việt: Minh Hà– Hòa âm: Minh Hà –…

  10/04/2015 | 9:11 am | Lượt truy cập: 1481

 • Biết Anh Nơi Đâu (Live – Chương trình tốt nghiệp đại học)

  (Nhạc Pop Ballad | Hồ Quỳnh Hương) – Bài hát: Ave Maria – Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương – Nhạc: Leon Lai | lời: Minh Hà – Hòa âm: Minh Hà – Thu live: Minh…

  10/04/2015 | 8:49 am | Lượt truy cập: 1255

 • Quỳnh (Live – Chương trình tốt nghiệp đại học)

  (Nhạc Pop Ballad | Hồ Quỳnh Hương) – Bài hát: Quỳnh – Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương – Nhạc và lời: Quốc Bảo – Hòa âm: Minh Hà – Thu live: Minh Hà Studio –…

  10/04/2015 | 8:43 am | Lượt truy cập: 709

 • All By My Self (Live – Chương trình tốt nghiệp đại học)

  (Nhạc pop Ballad | Hồ Quỳnh Hương) – Bài hát: All By My Self – Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương – Nhạc và lời: Nhạc Ngoại – Hòa âm: Minh Hà – Thu live: Minh…

  10/04/2015 | 8:32 am | Lượt truy cập: 692