MV Nỗi Nhớ Anh Mùa Đông - Ho Quynh Huong
Trang Chủ » Uncategorized » MV Nỗi Nhớ Anh Mùa Đông

MV Nỗi Nhớ Anh Mùa Đông

Nh?c ngo?i – L?i: Minh Hà – Hòa âm: Minh Hà – Ca s?: H? Qu?nh H??ng – Album: T?nh L?ng Vol 8

 

  1. Đợi Chờ Người Thế Thôi Hồ Quỳnh Hương 4:25

 

L?i bài hát:

Chi?u ?i trên ph?, viagra th?y sao h?ng h?.
Vì ta ?ã l? nh? th??ng v? ai…
Tìm ?âu cho th?y 1 ng??i…
ôi ?ã cách xa v?i v?i.
Tìm trong khóe m?t, m?t sao c?ng bu?n.
Gi?t l? r?i xu?ng, khi ta nh? anh.
C? th?y bóng dáng ai nh? còn ?ây.
M?t chi?u v?ng trên ph? x?a.Bu?n ?i ??ng theo ta, c? ?? 1 mình th? thôi.
S? có lúc ta quên ?i bóng dáng ng??i x?a.
Khi ta ?i 1 mình trong cu?c ??i…
?âu hay th?i gian làm lòng càng th??ng nh? ng??i.
Mà sao mình, c? ??i ch? ng??i th? thôi.
C? ??m lá thu r?i, r?i trên ???ng x?a.
Cho qua ?i chi?u hoàng hôn phai d?n.
?? ?êm v? ta ch?t n?m nghe, anh v? trong m?ng…
Ng??i h?i… còn ?âu

13/04/2015 | 5:04 pm | Lượt truy cập: 470

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.